Arhivă

Arhivă pentru iunie 23rd, 2015

RCS&RDS încalcă Legile nr. 193 / 2000 și 296 / 2004

iunie 23rd, 2015 Fără comentarii

Acest articol vă va prezenta cum furnizorul de servicii de comunicații electronice RCS&RDS S.A. încalcă Legile nr. 193 / 2000 și 296 / 2004 cu modificările și completările ulterioare.

rcs-rds

În data de 30 aprilie 2015 am depus o cerere de reziliere a contractului de furnizare a serviciului de acces internet către RCS&RDS S.A. Menționez că, avănd în vedere că acesta a fost încheiat între  persoane juridice, cererea de reziliere a trebuit depusă la agentul furnizorului care a întocmit contractul din localitatea Arad / deplasare pe cheltuiala și pe timpul meu 35 + 35 km.

Astăzi am primit răspunsul din partea RCS&RDS S.A.:

Nr. Inreg  7473372027/   30.04.2015

             Catre:  Ghelzinger Eduard Claudiu PFA
Adresa: Lipova, Strada Petru Maior, Nr. -, Bl. I, Sc. A, Et. , Ap. 6

Ref. la Notificarea nr. 7473370232 din 30.04.2015 privind rezilierea contractului de furnizare servicii nr. 9579000054 S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.73-75, Cladire Forum 2000, Faza I, etaj 2, sector 5, avand codul unic de inregistrare 5888716 si nr. de ordine in registrul comertului J40/12278/1994, cu sediul  procesual  ales  in Arad,  str.  Cernei,  nr  1,  prin  reprezentantii sai,  cu  privire  la  continutul  acestei notificari, ne simtim obligati sa formulam urmatoarele precizari:

1.  Contractul  de  furnizare  servicii  nr.  9579000054 a  fost  incheiat  de  parti,  respectiv  intre RCS&RDS si Ghelzinger Eduard Claudiu PFA , la data de 29.11.2010 .
2.  Conform art. 2.3 din contractul mentionat mai sus, raporturile contractuale se gasesc in perioada extinsa.
3. Conform art. 5.4., din contractul de furnizare servicii, „Prezentul contract poate inceta la expirarea termenului daca oricare dintre parti o notifica pe cealalta cu cel putin 60 (sasezeci) de zile, anterior datei de expirare a perioadei  initiale  sau  a  perioadelor  extinse,  dupa  caz.  Incetarea  contractului  va  opera  la  expirarea perioadei initiale sau a perioadelor extinse.”
4. Intrucat cererea d-voastra a fost inregistrata la sediul societatii noastre la data de 30.04.2015, respectiv fara a se respecta termenul contractual de denuntare, cererea va fi operata conform conditiilor contractuale asumate de catre parti.
5. Subliniem ca potrivit aceluiasi contract insusit de catre parti, denuntarea unilaterala a contractului inainte de expirarea duratei  initiale,  sau extinse -dupa caz,  fara respectarea termenilor contractuali,  de catre Beneficiar, da dreptul  RCS&RDS de a solicita,  iar Beneficiarul  avand obligatia de a plati,  cu titlu de clauza penala, o suma echivalenta cu contravaloarea abonamentelor lunare calculate de la data rezilierii, pana la data expirarii periodei contractuale ( initiale sau extinse, dupa caz).

Concluzionand, nefiind respectate conditiile de la art. 5.4. din contractul de furnizare servicii, S.C. RCS&RDS SA nu este de acord cu incetarea contractului confom notificarii d-voastra, astfel RCS&RDS va furniza si va factura serviciile conform contractului  pana la data de 01.12.2015 precizand ca rezilierea va fi  operata incepand  cu  aceasta  data  sub  conditia predarii,  la  data  mentionata,  de  catre  Ghelzinger  Eduard Claudiu PFA , a echipamentelor primite in custodie ,  a achitarii  la zi  a tuturor facturilor emise si  a semnarii  unui  act  de reziliere in prima saptamana a lunii  noiembrie,  anul  2015.  In caz contrar vom considera pozitia d-voastra drept un acord tacit pentru prelungirea contractului cu inca un an, conform clauzelor contractuale, nepredarea echipamentelor echivaland cu beneficierea de servicii in continuare.

Speram ca  am raspuns  tuturor  solicitarilor  d-voastra,  informandu-va  ca  aveti  posibilitatea  de  a renegocia contractul  existent  conform ofertelor comerciale in vigoare,  astfel  incat  sa avem in continuare o colaborare bilateral avantajoasa.
SC RCS&RDS SA

Răspunsul RCS&RDS S.A. este în totală contradicție cu Legea 193 / 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată în Monitorul Oficial nr. 543 din 3 august 2012 și Legea 296 / 2004 privind codul consumului, republicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 24 martie 2008

1. ANPC / Autoritatea pentru protectia consumatorului nu are competențe în cazul litigiilor între persoane juridice.

2. Conform Codului de Procedură Civilă:

COMPETENTA INSTANTELOR JUDECATORESTI

TITLUL I – Competenta dupa materie

Art. 2
Tribunalul judeca:
1. in prima instanta:
a) procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 100.000 lei, precum si procesele si cererile in aceasta materie al caror obiect este neevaluabil in bani;

Modalitățile prin care se poate rezolva situația de față sunt:

1. Reclamație scrisă către ANCOM / Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații, având în vedere că este un litigiu privind furnizarea unui serviciu de comunicații electronice.

2. Acțiune în Instanță / Tribunalul Arad privind denunțarea contractului cu referire la Legile 193 / 2000 și 296 / 2004.

Aștept comentariile voastre pe această temă.

Categories: Diverse, Legal, Telecom Tags: